Review Process Legislation

  • Constitutional Review Act, 2011 (Act No. 8 of 2011)
  • The Constitutional Review (Amendment No. 2) Act, 2013
  • The Constitutional Review (Amendment) Act, 2012
  • The Constitutional Review (Amendment) Act, 2013
  • The Constitutional Review (Amendment) Act, 2013_1
  • The Constitutional Review Act, 2011
  • The Constitutionl Review Act [Cap 83 RE 2012]
  • Muswada wa Sheria ya Kura ya Maoni-Agosti-2013
  • Sheria ya Mabadiliko ya Katiba ya Mwaka 2011